Telefoni Plastificirane Panelne Ograde 2
Ne prodajemo nepocinkovane stubove

Kapije

Kapije za ograde mogu biti:

  • Jednokrilne
  • Dvokrilne
  • Klizne
  • Samonosive

Jednokrilna se izrađuje od čeličnih pravougaonih, kvadratnih i okruglih profila. Njihova zaštita se vrši vrućim cinknjem tako da je iznutra i spolja cevi podjednak nanos cinka.

* Pogledajte razliku u brzini u trećem primeru u videu

 

Kapije se mogu otvarati ručno i automatski.

  • Jednokrine kapije se izrađuju u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine do 2000mm. Boja plastifikacije je po želji klijenta.
  • Dvokrilne kapije se izrađuje od čeličnih pravougaonih, kvadratnih i okruglih profila. njihova zaštita se vrši vrućim cinknjem tako da je iznutra i spolja cevi podjednak nanos cinka.
  • Dvokrilne kapije se izrađuju u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine do 8000mm (8 metara) . Boja plastifikacije je po želji investitora.
  • Klizne kapije se izrađuje od čeličnih pravougaonih, kvadratnih i okruglih profila. njihova zaštita se vrši vrućim cinknjem tako da je iznutra i spolja cevi podjednak nanos cinka. Klizne se izrađuju u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine do 2000  1 8000mm (2 18 metara) . Boja plastifikacije je po želji investitora.
  • Samonosiva kapija  se izrađuje od čeličnih pravougaonih, kvadratnih i okruglih profila. njihova zaštita se vrši vrućim cinknjem tako da je iznutra i spolja cevi podjednak nanos cinka. Samonosiva kapija se izrađuju u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine do 2000  10000mm (2  10 metara) . Boja plastifikacije je po želji investitora.

Za objekte koji su ograđeni panelnim ogradama za ispune kapija se koriste paneli.